• Ban 1

  Podstawowa opieka zdrowotna realizowana przez lekarza rodzinnego oraz pielęgniarkę środkowiskową

 • Ban 2

  Świadczenia zdrowotne z zakresu opieki lekarza pediatry

 • Ban 3

  Świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny szkolnej

 • Ban 4

  Ambulatoryjna opieka specjalistyczna z zakresu ginekologii i położnictwa

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego.
W ramach badania neurologicznego lekarz sprawdza szereg odruchów fizjologicznych, ocenia czucie powierzchowne, orientację,
pamięć, mowę oraz inne procesy poznawcze pacjenta. Może też zlecić badania laboratoryjne i obrazowe.